Pasivator na bazi nanočestica - RHUTTEN LEG 5030

Namjena

RHUTTEN LEG 5030 je proizvod za sprječavanje oksidacije metala. Koristi se u završnoj fazi predobrade na željezu, pocinčanom, ekstrudiranom i tlačno-lijevanom aluminiju. Posebni silani stvaraju sloj koji znatno povećava adheziju između laka i površine i tako garantiraju povećanu zaštitu obrađenog materijala.

Primjena i doziranje

RHUTTEN LEG 5030 nanosi se uranjanjem ili prskanjem pri sobnoj temperaturi da bi se pojačala adhezija i otpornost na koroziju. Proizvod se može koristiti i u ciklusima anaforeze i kataforeze. Ne zahtjeva ispiranje. Proizvod se rarijedi s vodom u koncentraciji između 1,5% i 2%. Vrijeme dodira sa materijalom je cca. 2 minute.

Art. 200950     25kg
Art. 200951  1000kg